august, 2018

1aug4:00 pm- 8:00 pmBUILD YOUR OWN PASTA NIGHT

1aug - 28:00 pmaug 2- 11:00 amKARAOKE NIGHT w/ Brenda Lynn

2aug7:00 pmBuild-A-Burger

3aug - 4aug 39:00 pmaug 4Open Jukebox

5aug10:30 am- 2:00 pmSUNDAY BUFFET

8aug4:00 pm- 8:00 pmBUILD YOUR OWN PASTA NIGHT

8aug - 9aug 88:00 pmaug 9KARAOKE NIGHT w/ Brenda Lynn

9aug7:00 pmBuild-A-Burger

10aug - 11aug 109:00 pmaug 11Open Jukebox

12aug10:30 am- 2:00 pmSUNDAY BUFFET

15aug4:00 pm- 8:00 pmBUILD YOUR OWN PASTA NIGHT

15aug - 16aug 158:00 pmaug 16KARAOKE NIGHT w/ Brenda Lynn

16aug7:00 pmBuild-A-Burger

17aug - 18aug 179:00 pmaug 18Open Jukebox

19aug10:30 am- 2:00 pmSUNDAY BUFFET

22aug4:00 pm- 8:00 pmBUILD YOUR OWN PASTA NIGHT

22aug - 23aug 228:00 pmaug 23KARAOKE NIGHT w/ Brenda Lynn

23aug7:00 pmBuild-A-Burger

24aug - 25aug 249:00 pmaug 25Open Jukebox

26aug10:30 am- 2:00 pmSUNDAY BUFFET

29aug4:00 pm- 8:00 pmBUILD YOUR OWN PASTA NIGHT

29aug - 30aug 298:00 pmaug 30KARAOKE NIGHT w/ Brenda Lynn

30aug7:00 pmBuild-A-Burger

31aug - 1sepaug 319:00 pmsep 1- 1:00 amOpen Jukebox